Hvad vi laver

Værdiskabende aktiviteter

Der er værdiskabende aktiviteter i alle virksomhedens processer, herunder processer hvor omkostninger kan reduceres. Ved hjælp af ledelses- og kvalitetsstyringsværktøjer kan virksomheden få en konstant fokus på at reducere omkostninger samtidig med at kunderne oplever bedre produkter og service.

ESTEK introducerer og implementerer værktøjer til kortlægning af værdistrømmen og et system, der sikrer løbende forbedring af jeres virksomhed.

Vi kortlægger værdistrømmen på alle typer af processer – design, produktion, administration, innovation og service – ved hjælp af såvel standarder som digitale løsninger med henblik på procesoptimering samtidig med, at vi sikrer at myndigheds- og kundekrav opfyldes.

For virksomheder der har implementeret kvalitetsstyringssystemer tilbyder vi audit, enten intern audit, leverandør audit og/eller ekstern audit (certificering).

Kontakt os

Kontrolinstans for synshaller

Vi er godkendt af Færdsstyrelsen som kontrolinstans, der kan udføre godkendelse af synshallers kvalitetsstyringssystemer samt foretage den efterfølgende auditering.

I praksis betyder det, at vi auditerer jer og jeres dokumentation i forhold til jeres kvalitetsstyring og informerer Færdselsstyrelsen om, at I overholder de stillede krav. Herefter vil de så udstede en tilladelse til at syne biler.

Efterfølgende udfører vi den årlige audit, der er nødvendig, for at jeres tilladelse til at syne biler opretholdes.

Ved den årlige audit kontrollerer vi, at I fortsat lever op til kravene og vedligeholder jeres dokumentation og kvalitetstyringssystem.

Vi er naturligvis også klar til at hjælpe med at besvare praktiske spørgsmål i forbindelse med opstart af ny synsvirksomhed.

Kontakt os

Energisyn og energiledelse

EU’s energieffektivitetsdirektiv fra 2012 fastslår, at der i medlemslandene skal identificeres energibesparelsespotentialer indenfor transport, proces og bygninger i store virksomheder. Vi kan foretage disse lovpligtige energisyn – eksempelvis i samarbejde med EnergiData (en del af OK).

Vi vil dog hellere være værdiskabende for jer og hjælpe jer med energiledelse og eksempelvis implementering af ISO 50001. Vi hjælper med at analysere jeres virksomhed, opstille energistandarder og kortlægge, hvilke processer der kan påvirke energiforbruget og miljøet.

Kom i gang med det samme og opnå færre udgifter, større overblik og bedre kontrol.

Kontakt os