Værdiskabende aktiviteter

Der er værdiskabende aktiviteter i alle virksomhedens processer, herunder processer hvor omkostninger kan reduceres. Ved hjælp af ledelses- og kvalitetsstyringsværktøjer kan virksomheden få en konstant fokus på at reducere omkostninger samtidig med at kunderne oplever bedre produkter og service.

ESTEK introducerer og implementerer værktøjer til kortlægning af værdistrømmen og et system, der sikrer løbende forbedring af jeres virksomhed.

Vi kortlægger værdistrømmen på alle typer af processer – design, produktion, administration, innovation og service – ved hjælp af såvel standarder som digitale løsninger med henblik på procesoptimering samtidig med, at vi sikrer at myndigheds- og kundekrav opfyldes.

For virksomheder der har implementeret kvalitetsstyringssystemer tilbyder vi audit, enten intern audit, leverandør audit og/eller ekstern audit (certificering).

Kontakt os